Forollhogna-  toppen

I Tolga kommune finner du nasjonalparken Forollhogna. Bjøreggan, Galådalen, Olafloen og Telvanglia er kommunens naturreservat.  Hodalen, Londalen/Ørvilldalen og Magnilldalen-Busjødalen er landskapsvernområder.
Her kan du kan lese verneforskriften og forvaltningsplanen for hvert område.

 

 


  

 

 

Verneområder

Forollhogna nasjonalpark

    Verneforskrift
    Forvaltningsplan Forollhogna
    Tiltaksplan Forollhogna 
Bjøreggan naturreservat
    Verneforskrift
    Forvaltningsplan Bjøreggan

Londalen/Ørvilldalen LV
   
Verneforskrift
    Forvaltningsplan Londalen 

Olafloen naturreservat
    Verneforskrift
    Forvaltningsplan ikke klar
Magnilldalen-Busjødalen LV
    Verneforskrift
    Forvaltningsplan Magnilldalen

  Telvanglia naturreservat
    Verneforskrift
    Forvaltningsplan Telvanglia 

Hodalen LV
    Verneforskrift
    Forvaltningsplan Hodalen 

Galådalen naturreservat
   

Verneforskrift
    Forvalningsplan ikke klar

 

 
Nyheter

NasjonalparklogoDet nye nasjonalparkstyret for Forollhogna konstituerte seg onsdag 6.mars 2016.
Styret består som før av 9 representanter – en fra hver av de 7 berørte kommunene rundt Forollhogna og en fra hver fylkeskommune (Sør-Trøndelag og Hedmark).

Ragnhild Aashaug (ordfører Tolga kommune) ble valgt som leder, med Sivert Moen (ordfører Midtre Gauldal kommune) som nestleder.

07.04.2016

Seter med dyrDet ble behandlet 79 saker etter verneforskriftene i 2013 (nasjonalparkstyret, arbeidsutvalget og delegerte saker til nasjonalparkforvalter). 55 av sakene er knyttet til nasjonalparken, 24 til landskapsvernområdene. De fleste sakene i lvk-områdene er knyttet til Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os, mens de fleste sakene i nasjonalparken er i Midtre Gauldal kommune (med Os kommune på «andre plass»). Se nettside for nærmere info.

06.02.2014