Helsestasjon

_MG_4307a_web

Tjenesten er et lavterskeltilbud og omfatter blant annet systematiske og målrettede helseundersøkelser, vaksinasjon, veiledning, rådgivning og helseopplysning.

Helsestasjonen er åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00 - 15.30 (stengt torsdager).
Helsesøster i Tolga kommune er Torhild Mørch Christoffersen. 

 

Gravid 

Helsestasjon 0 - 5 år 
Skolehelsetjenesten

Tannhelsetjenesten

 

 

Utenlandsvaksinering: 

Helsestasjonen tilbyr også vaksinasjon for utenlandsreiser. Vi anbefaler å ta kontakt med helsesøster 6 uker før planlagt avreise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av: Kjetil Brodal
08.02.2016

Kontakt helse

Legekontoret
Tlf: 62 49 65 01
Legevakt

Tlf:På dagtid hverdager: 62 49 65 02

Tlf: Utenom kontortid: 116117 eller 62 48 22 11
Helsesøster
Torhild Mørch Christoffersen
Mobil: 474 58 104

Folkehelsekoordinator
Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630

Psykisk helse 
mobil:474 76 118
NAV
Tlf: 55 55 33 33

Krisesenter
Tlf: 61 27 92 20
Tannlegen
Tlf: 62 47 40 50
Fysioterapeut
Toril Sæther
Tlf: 975 16 419
Asgeir Hilmarsen
Tlf: 958 69 028

Kreftsykepleier 

Turid Thorbjørnsen
474 55 943
Ruskonsulent
Tone Holte
456 33 158