Muséer i Tolga

Dølmotunet i solDølmotunet og Sætersgårds samlinger 

Dølmotunet et en levende museumsgard med griser, lam, killinger, høner, kalver, hester, gardsarbeid og håndverks- og husflidsaktiviteter gjennom hele sommeren. Her kan du oppleve krokvelder på utvalgte fredager og lørdager, matlaging og håndverk- og husflidsaktiviteter på tirsdager og torsdager. Til sammen rundt 40 små og store arrangementer i løpet av Sommeråpent på Dølmotunet. 

 

Markedsdagen 2017 

 

 

 

                                                                 Dølmotunet Video 2016

 

Omvisning får du av budeiene, som også kan by på forfriskninger og tradisjonskost i våningshusets kafé.

 

Markedsdag lørdag 23. juli. Det årlige bruktmarkedet på Dølmotunet er det største mellom Hamar og Trondheim – og har siden 1994 vært en fast del av "Olsok i Tolga". Parallelt med bruktmarkedet arrangeres det håndverks- og næringsmesse på parkområdet ved siden av Dølmotunet.

Dølmotunet består av ni hus i en tett firkant med bl a hovedbygning, trønderlåninspirert, ku- og saufjøs i stein, stall og mye innbo.

Sætersgårds Samlinger ble skapt av forfatteren Ivar Sæter på 1930-tallet. Samlingene er i dag plassert i egne lokaler like ved Dølmotunet.

 

Åpningstider Dølmotunet og Sætersgårds Samlinger: 

 

17.06. – 08.08.16   Alle dager kl. 10.30-17.30. Våningshuset og kaféen er åpen kl. 10.30-16.30. 
                                 

Aktiviteter:               Mandag – fredag 10.30 – 14.30                                  
                                  Lørdag 11.00 – 16.00
                                  Gratis inngang (gjelder ikke arrangmenter).

 

Omvisning:               Mandag – lørdag fra kl. 13.00. Inkulderer omvisning i     
                                  Sætersgårds Samlinger.                                 

                                  Omvisning for grupper året rundt ved henvendelse til Tolga
                                  kommune, kulturkontoret (62 49 65 14).

                                  Telefon Dølmotunet 20.06-06.08: 489 97 745. 

 


Raudsjødalen setermeieri
Raudsj¢ldalenRaudsjødalen setermeieri er landets første
meierisamvirke og ble startet i 1856. Driften varte bare i to år.  Anlegget ligger ca. 2 mil sør for Tolga. Man kjører mot Tynset, tar av til Brydalen og følger skilting.

Det var ordfører, gårdbruker og kirkesanger Jon Simensen Grue fra Tolga og Ola Johnsen Berg fra Os, som var hovedpersonene bak tiltaket. Inspirert av Andreas Kundert fra Selskapet for Norges Vel, ble planene vedtatt den 24. januar 1856.

25 bønder skrev under på vedtektene.


 

I løpet av tre uker ble det oppført meieribygning i sten, bestående av mjølkebu, ostekjøkken samt ostebu. Fjøsbygning i sten med båser til 100 dyr ble også oppført.

Meieriet var anlagt etter sveitisk mønster og hovedproduksjonen var helftet sveitserost. Osten ble solgt i Oslo og fikk meget god omtale i Morgenbladet.

Det var sveitseren Caspar Hiestand som skulle lede driften. På slutten av 1857 ønsket Hiestand og slutte i stillingen.

 

Meieriet fikk derfor ingen lang levetid, men fikk avleggere av mer privat karakter både i Magnilldalen og Såttåhaugen.

Les mer i Norske melkeprodusenters landsforbund 1881-1956 - Rausjødalen meieri 100 år, skrevet av John Holm.

 

Vingelen kirke- og skolemuseum 

Vingelen kirke- og skolemuseumMuseet ligger  midt i bygda og har hovedvekt
på skole og kirkehistorie, men også skiftende utstillinger. 
   
Her finner du gjenstander fra eldre kirker i bygda,
og flere middelaldergjenstander.
Nyoppsatt eldre østerdalsstue fra 1697,
brukt som fattighus, sist som diktarstue for Eystein Eggen.
Åpent alle dager i perioden 24. juni - 7. august, kl. 12.00-17.00.

Se program for sommeren 2016 her.

 

 

Musea i Nord-ØsterdalenMusea i Nord-Østerdalen

 

Musea i Nord-Østerdalen er i all hovedsak et friluftsmuseum med 11 avdelinger spredt rundt i 6 kommuner i Nord-Østerdalen. Vi forvalter 162 museumbygninger, de aller fleste av disse er antikvariske og utgjør en viktig del av våre samlinger. Svært mange av våre bygninger er bevart på sitt opprinnelige sted noe som gjør det til et øko-museum i fransk tradisjon.

Den sentrale enheten i Anno museum avd. Musea i Nord-Østerdalen er Museumssenteret Ramsmoen på Tynset, der det er kontorer, utstillingslokaler og magasiner, og der er det fagpersonale for bygninger, gjenstander, foto og arkiv. Der er det også et omfattende bibliotek, med tilknytta publikumsarbeidsplasser. Rundt omkring i hele regionen er det dessuten bygdetun i alle kommuner, samt et stort antall andre større og mindre besøkssteder.

 

 

For uten å være Anno museums største friluftsmuseum, forvalter Musea i Nord-Østerdalen også en stor mengde gjenstander, fotografier og arkivalia. Hovedfokuset i våre samlinger ligger på jordbruk, gruvevirksomhet, litteratur, kunst og moderniseringen av bygdesamfunn. Vi fungerer som veiledere innen kulturvern ovenfor offentlig og privat sektor i regionen. Musea i Nord-Østerdalen har kontortid mandag-fredag kl. 9-15 og kan kontaktes på tlf. 47 75 72 53.

 

 

 
 

 
 

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
15.06.2016

Kontakt kultur, fritid og bibliotek

Kultursjef
Eivind Moen
Tlf: 905 01 201
Biblioteksjef
Ina Mulvik

Tlf: 62 49 64 31
Hovedbiblioteket
Tlf: 62 49 65 34
Øversjødalen avd:
Tlf: 62 49 62 61
Fritidsklubben
Tlf: 905 20 428
Kirken i Tolga:
Tlf: 62 49 65 93