Tolga kirke
Fellesrådet har arbeidsgiveransvar og administrative og økonomiske oppgaver knyttet til de fire menighetene i Tolga.
Det koordinerer planer, jobber med mål og fremmer samarbeid mellom menighetene. Rådet består av representanter for menighetene, prest og kommune.

Kirkeverge/daglig leder Audun Hjartager har sekretærfunksjon.
 Kirkekontoret er åpent hverdag unntatt onsdager kl. 9.00 - 13.00.
Les mer om kirkene i Tolga og Tolga kirkelige fellesråd hos Den norske kirke. 

Nyheter

Kontakt kultur, fritid og bibliotek

Kultursjef
Eivind Moen
Tlf: 905 01 201
Biblioteksjef
Ina Mulvik

Tlf: 62 49 64 31
Hovedbiblioteket
Tlf: 62 49 65 34
Øversjødalen avd:
Tlf: 62 49 62 61
Fritidsklubben
Tlf: 905 20 428
Kirken i Tolga:
Tlf: 62 49 65 93