Lag og foreninger i Tolga

Navn på forening Leder Adresse ev. telefon
Idrettslag: 
Tolga IL Trond Lund 2540 Tolga
Skigruppa Jørn Kildahl 2540 Tolga
Hopputvalget Jens Rune Nyvoll 2540 Tolga
Hattil - klubb-blad/bygdeblad Ingerborg Kirkbakk 2540 Tolga
Tolga-Vingelen Fotballklubb Ann Sæther  2540 Tolga
Vingelen IL Odd Rune Enget 452 00 658 2542 Vingelen
Ski- & skiskyttergruppa Anne Berit Nordvang 2542 Vingelen
O-gruppa

Bjørn Ivar Ryen

2542 Vingelen
Hodalen IL Mari Hoel Sandberg
 
Hodalen,
2540 Tolga
Øversjødalen IL Jan Pallin Øversjødalen
Øversjødalen Skiskytterlag

Jens Nygård

62496264

Øversjødalen,
 2540 Tolga

 
Skytterlag:
 
Tolgen Sk.lag Harry Tjernstad 90979237 2540 Tolga
Vingelen Sk.lag Geir Rønning 2542 Vingelen

Hodalen Sk.lag

Amund Christie Ryalen 90690469 Hodalen,
2540 Tolga
Øversjødalen Sk.lag Henning Kaasen 2540 Tolga
Tolga Pistolklubb Marius Tollan 2540 Tolga
Tolga Idrettsråd Jan Pallin
 
Øversjødalen,
2540 Tolga
 
Turlag / Egeberg
 
Egebergrenn (Påske)

Ann Sæther

91779218 Hodalen, 2540 Tolga
Egebergkomite ved Olsok Rune Brendvang 2540 Tolga
Tolga Turlag Olav Bakken 90010796 Hodalen, 2540 Tolga
 
Fiskeforeninger: 
 
Tolga Jeger- & Fiskeforening Stian Evensen 45418266 2540 Tolga
Os-Erlia Fiskeforening
 
 
2540 Tolga
Bjørsjøen Fiskeforening
Jon Oddvar Eide
62496205
2540 Tolga
Tallsjøen Grunneierforening
Olav Østvang
62494054
2542 Vingelen
Tolga-Vingelen Elveeierforening
 Erling Birger Semmingsen
 
Telneset,
 2500 Tynset
Vingelen Utmarkslag, Fiskeutvalg
Espen Karlsen
  
2542 Vingelen
Hodalen Grunneierlag,
Fiskeutvalg
 Johanne Aas Rye
 
Hodalen,
2540 Tolga
Hola Fiskeforening
Jens Magne Sønmør
 
Øversjødalen,
 2540 Tolga
Øversjødalen Utmarkslag.
Fiskeutvalg
Arnfinn Haugen
  62496071
Øversjødalen,
2540 Tolga
 
 
Velforeninger: 
 
Tolga Heimbygdlag
Torun Tollan
 
2540 Tolga
Hodalen Bygdelag
Johanne Aas Rye
 
Hodalen, 2540 Tolga
 
 
Politiske foreninger, partilag 
 
Tolga SP
Steinar Simensen
2540 Tolga
Tolga AP
Marit Gilleberg
 
2542 Vingelen
Tolga SV

Kjell Dalløkken

47267285 2540 Tolga
Tolga FV
Nils Bakken
62496043

Hodalen, 2540 Tolga

Tolga Venstre
Svein Gjelten Bakken
 

2540 Tolga

 
 
 Barne & ungdomsforeninger: 
 
4H:  
 

Klettsno 4H

Sveinar Aasgård
 
2542 Vingelen
Klubbrådgivere:

Solveig Rosten

 
2542 Vingelen

Hummelfjell 4H

Tove Mette Tveråen 91391082 Hodalen, 2540 Tolga
Klubbrådegiver Esten Ole Nygjelten og Liv Ingrid Rye
 
2540 Tolga

Fjellrosa 4H

?
 
Øversjødalen,
2540 Tolga
 
Ungdomslag: 
 
Tolga Bygdeungdomslag
 
 
 
U.L. Nybrot
Maren Eggen
62494518
2542 Vingelen
U.L. Fjellhug
 
 
 
Kåsa U.L.
 
 
 
 
Religiøse foreninger: 
 
Nordmisjonen/
Erlien Santalforening
 
Anne Lise Storbækken
 
 
2540 Tolga
Vingelen Kvinneforening
Sigrid Hansen
62480453
Daltun, 2500 Tynset
 
 
 
Sang- & musikkforeninger:
Kor:  
 
Sangkoret Sneppen

Terje Hansen

2542 Vingelen
Vingel Singers
Ann Kristin Aamo
 
2542 Vingelen
Vingelen Mannskor
Per Arne Hagen
 
2542 Vingelen
 
Korps:  
 
Tolga Os Janitsjar
Aud Inger Dalløkken
97982086
2540 Tolga 
Tolga Skolemusikkorps

Linda Brennmoen

62494774 2540 Tolga
Vingelen Musikkforening
John Nyaas
62494314
2542 Vingelen
Hodalen Musikklag
Per Nygjelten
62496030
2540 Tolga
 
 
 
Historielag: 
 
Tolga Historielag
Jon Arve Riise
400 70 119
 
2540 Tolga
Dølmotunets Venner

Ann Sæther

 
2540 Tolga
Stiftelsen
Holøyskolens Venner
 
Ola Lien
 
 
Kåsa, 2540 Tolga
Dalarna - Femund Fôrkjørerforening
 
Sigurd Svendsen
   90915392
 
2555 Tufsingdalen
Nord-Østerdal Fly- og Militærhistoriske Forening
Jon Arne Bergseth
 
2485 Rendalen
 
 
 
Bygdebok: 
 
Tolga Bygdeboknemnd
Kulturkontoret
62496514
2540 Tolga
Vingelen Bygdeboknemnd

Inger Aasgård

95211389
 
 
Teaterlag: 
 
Olsok-revyen

Lars Tingelstad

 
Husflidslag: 
 
Øversjødalen Husflidslag
 
 
Tolga Vevstue
Else Marie Engebakken
 
2540 Tolga
Tollkni'n
Ole Trøan
 
2542 Vingelen
Vingelen Vevstue
Sigrun Taugbøl Aasen
 
2542 Vingelen
Øversjødalen Vevstue
 
 
 
Humanitære organisasjoner
 
Helselag: 
 
Samordningsutvalg
Solvår Riise
62494205
2540 Tolga
Tolga Helselag

Ingrid Harsjøen Bakken

ingridhaba@hotmail.com

 
2540 Tolga
Søndre Dalene Helselag
Liv J. Jordmoen
62496250
Øversjødalen, 2540 Tolga
 
Sanitetsforeninger: 
 
Vingelen Sanitetsforening
Cornelia Molenar Røe
 
2542 Vingelen
 
Hjelpekorps: 
 
Tolga Røde Kors Hjelpekorps
Ingar Brennmoen
 95131432
2540 Tolga
 
Hobbyforeninger: 
 
Tolga Bridgeklubb
Simen Eik Tolgensbakk
 
2540 Tolga
Hesteriket Ingrid Sandanger 2500 Tynset
Vingelen Fotoklubb
Marianne Konow
62481368
2500 Tynset
Tolga Frimerkeklubb
Jon Gunnar Dølmo
62494453
2540 Tolga
Tolgen Hageforening
Kristina Jenssen 2540 Tolga
Dalene Snøscooterforening
 
Interesseorganisasjoner: 
 
Bygdekvinnelag/Bygdelag: 
 
Tolga Bygdekvinnelag

Eva Nyhus

eva-nyh@online.no

2540 Tolga
Vingelen Bygdekvinnelag
Marte Grann Vingelen 474 65 572
Hodalen Bygdekvinnelag
Bjørg Inger Ryalen 
918 19 046
Hodalen,
2540 Tolga
Hola Bygdelag 
Inger Anne Pallin 
 
909 39 576
 Øversjødalen,
2540 Tolga
 
Næringsorganisasjoner: 
 
Tolga Bondelag Steinar Østgård 93209061 2540 Tolga
Tolga/Vingelen Skogeierlag
Per Kolstad
62494180
2540 Tolga
Tolga Bonde- &
Småbrukerlag
Grim Jardar Aasgård 
91329856 2542 Vingelen
Tolga Sau og Geiteavlslag
Odd Rune Enget 2542 Vingelen
Tolga Næringsforening
Thorbjørn Liell
95207555
2540 Tolga
Vingelen Bondelag
Torstein Storhaug 
 
98477562 2540 Tolga
 
Utmarkslag: 
 
Tolga Utmarksråd
Per Nygjelten
62496030
Hodalen, 2540 Tolga
Tolga Utmarkslag
Jan Magne Flaten
62494572
2540 Tolga
Austfjellet Utmarkslag

Eivind Moen

62494114
2540 Tolga
Vingelen Utmarkslag

Toril Østvang torioest@online.no

48869432 2542 Vingelen
Vingelen sameie Linda Merkesdal 93697771 2542 Vingelen
Hodalen Utmarkslag Terje Sandberg 2540 Tolga
Vingelen utmarkslag, jaktutvalg Linda Merkesdal 93697771 2542 Vingelen
Øversjødalen Utmarkslag
Kai Moen Sønmør
90768933
2540 Tolga
Eid Utmarkslag Gunnhild Skattebu
 
Utmarkslag, Jaktsameie: 
 
Erlia grunneierlag

Steinar Kolstad Østgård

 
2540 Tolga
Hodalen grunneierlag Stein Peder Rye
Hodalen, 2540 Tolga
Hummelfjell Sameie
Terje Sandberg
 
Hodalen, 2540 Tolga
Øversjødalen utmarkslag
Jaktutvalg
 
Kai Moen Sønmør
   62494015
 
2540 Tolga
Holøyen/Jordet Grunneierlag
Jon Petter Jordet
 
Øversjødalen, 2540 Tolga
Øversjødalen viltstellområde
Hallstein Øversjøen
61256014
Ryliveien 14,
2611 Lillehammer
Kåsa Jaktsameie
Ola Lien
62494271
2540 Tolga
Kåsa-Holøyen Elveierlag
Bill Kaasen
62496263
Kåsa, 2540 Tolga
                                                                                                                        .                          
Bomveier m.v: 
 
Klættan-Bjønnkuven- Hultdalen
Håkon Aashaug
62494646
2540 Tolga
Tolga vestside seteranlegg
Jon Lundberg
 
2540 Tolga
Sjøvollveien
Steinar Øien
62494502
2540 Tolga
Fjellveien
Lars Sæther
62494076
2540 Tolga
Bjørsjølia Vest
Jon Moan
62481449
2500 Tynset
Bjørsjølia Øst
Anders A. Urset d.e.
62494439
2540 Tolga
Bjørveien
Jan Magne Eggen
 
2540 Tolga
Letningsliveien
Olav Bakken
62496020
Hodalen, 2540 Tolga
 
Voksenopplæringsorganisasjoner: 
 
Folkeuniversitetet i Nord-Østerdalen
Marit Smedaas Andersen
62494670
2542 Vingelen
Bygdefolkets Studieforbund - Tolga BSF
 Vekstra Tolga
62495060
2540 Tolga
 
Lokale kulturbygg - Samfunnshus: 
 
 
Vidarheim
Tolga kommune
62496500
2540 Tolga
Fjellheim
Ola Eggen
 
2542 Vingelen
Hodalen Fjellstue

Tove Mette Tveråen

91391082 

Hodalen, 2540 Tolga
Øversjødalen samfunnshus
Lina Jordet
62496224
Øversjødalen, 2540 Tolga
Fjelltun, Kåsa
Ola Lien
62496070
Kåsa, 2540 Tolga
Folkvang, Telneset
Knut Aaseng
62494233
Telneset, 2500 Tynset
 
Andre lokale kulturbygg: 
 
Sætershallen
Per Urseth
 
2540 Tolga
Sætershallen – bestilling
Kommunens  sentralbord
62496500
2540 Tolga
 
Pensjonistforeninger: 
 
Tolga Pensjonistforening
Oddbjørg Morseth
 
2542 Vingelen
 
 
Museer: 
 
Sætersgårds Samlinger
Tolga kommune, kulturavdelingen
 
62496500
 
2540 Tolga
Vingelen kirke- & skolemuseum
 
Bjørn Ivar Ryen
 
951 55 543
 
2542 Vingelen
 
Menighetsråd: 
 
 
Tolga menighetsråd
Marthe Nygjelten
  
2540 Tolga
Vingelen menighetsråd
Grete Nesteby  911 39 387 2542 Vingelen
Hodalen menighetsråd Per Nygjelten 90571254 Hodalen, 2540 Tolga
Holøydalen Menighetsråd
Kari Grete Sveen
 
Øversjødalen,
2540 Tolga
 
Bygdablader: 
 
Hattil
Ingeborg Kirkbakk
 
2540 Tolga
Kirkehilsen
Audun Hjertager
62494543
2540 Tolga
Tøllånøta
Hanne Nesteby
 
Vingelsåsen,
2542 Vingelen
 
Arrangementer: 
 
Olsok i Tolga
Johanne Aas Rye
 
2540 Tolga
Egebergkomitèen ved Olsok
Rune Brendvang
 
2540 Tolga
Egebergrennkomitèen (Påske)
Esten Ole Nygjelten
 
2540 Tolga
 
Andre: 
 
Tolga Revmatikerforening
Jan Pallin
 
Øversjødalen,
2540 Tolga
Bjørg Dalseng
 
2540 Tolga
Mental Helse Tynset, Alvdal og Tolga
 May Lapland 

90258970/

95404595

 
2500 Tynset
Norsk Cøliakiforening
Nord-Østerdal
 Mona Odde
 92466 245
2500 Tynset
 
 
 
 
Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
07.11.2017

Kontakt kultur, fritid og bibliotek

Kultursjef
Eivind Moen
Tlf: 905 01 201
Biblioteksjef
Ina Mulvik

Tlf: 62 49 64 31
Hovedbiblioteket
Tlf: 62 49 65 34
Øversjødalen avd:
Tlf: 62 49 62 61
Fritidsklubben
Tlf: 905 20 428
Kirken i Tolga:
Tlf: 62 49 65 93

Lenker lag og foreninger

   Tolga turlag
hesteriket

 logo tolga il
Tolgen skytterlag