SolKONTAKTINFORMASJON

Elin Eggen, spl. I rus/avhengighet og Psykiskhelse 100%
tlf: 474 76 118
 

Tone Holte, sos.Ruskonsulent i 50% prosjektstilling 

tlf: 45633158 

 

   Tjenesten er et kommunalt dagtilbud for mennesker i alle aldre, som kan ha utfordringer i hverdagen i form av Kronisk sykdom, psykisk lidelse(vonde tanker), rusrelatert lidelse, sammensatte lidelser, kriser ,sorg/tap.  

    

Vi kan utgjøre en forskjell når mye annet brister. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vi tilbyr:  

-          Støttesamtaler

-          Kognitive samtaler

-          Gruppeterapi

-          IP- Individuelplann

-          Har en dag på skolen for skole elever 1-10 trinn

-          Følger til andre tjeneste tilbud om ønskelig.

 

Vi i tjenesten har taushetsplikt, og tjenestetilbudet er gratis.

Dere finner oss i 2.etg på helsesenteret  ved siden av tannhelsetjenesten.

 

Hvordan komme i kontakt med oss:  

Dere kan ta kontakt med oss på telefon, eller stikke innom oss for en prat!

Fastlegen, legevaktslegen eller NAV kan henvise deg direkte opp til oss.

Vi har kort vente tid på våre tjenester, og samarbeider med spesialisthelsetjenesten ved behov.

 

Vi har ingen døgntjeneste, for hjelp på kveld/helg ta kontakt med legevakta på telefon 116117. 

 

Det er DINE tanker som bestemmer DIN dag, og det er DU som bestemmer DINE tanker!!!

 

Nyheter

AkuttsituasjonerHvert år, sommer som vinter skjer det tragiske hendelser i landet vårt.  Naturen står for en del av disse f.eks flom, skred, orkan. Andre hendelser skjer på grunn av menneskelig svikt og atter andre situasjoner oppstår uten for landets grenser, men får store konsekvenser for mange av oss som bor i Norge. 

På nasjonalt, regionalt og lokalt nivå jobbes det aktivt med å være mest mulig forberedt på ulike hendelser.  Planer lages og samkjøres, personell kurses og utstyr ettersees.


 

Tolga kommune er en liten, oversiktlig kommune hvor de som jobber med beredskap har god kjennskap til forskjellige ressurser som kan bli nyttige i en krisesituasjon, likevel har vi planer for hvem, hva, hvor og når ting skal gjøres.  Disse planer finner dere i oversikten i høyre marg.

 


Kriseteamet i Tolga kommune 
 

Alle kommuner er pålagt å ha beredskap for krisehåndtering. Kommunen skal ha planlagt et system for oppfølging av personer som har vært utsatt for ulykker og katastrofer. I denne forbindelse har Tolga kommune opprettet et kriseteam som skal ha en koordinerende funksjon i arbeidet med oppfølging av ofre og pårørende etter ulykker og katastrofer.

 

Tolga kommunes kriseteam trer i funksjon når situasjonen tilsier bredt teamarbeid etter traumatiske hendelser, menneskelige tragedier, ulykker m. m som krever psykososial omsorg, krisehåndtering, debriefing etc.

 

Kriseteamet skal sørge for å kartlegge behov, sikre omsorg og støtte, samt sørge for eventuelle videre oppfølging og informasjon fra kommunens tjenesteapparat, på kort

og lang sikt.

  

Høytid/ helligdager og ferier. 

Er det behov for oss i ferien er det leder som skal kontaktes først. Denne kontakter da videre neste på lista, som videre kontakter neste osv. Har leder ferie tar dere direkte kontakt med de av oss andre på listen, som er tilstede i det tidspunktet det gjelder. 

 

Trykk her for å laste ned Kriseteam brosjyren

 


 

Tolga kommunes kriseteam
Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat/mobil
Elin Eggen Fagleder psykiatri
Leder av kriseteamet

474 76 118

959 93 014

Karen Prytz

 

Kommunelege I

 

624 96 502

 

958 21 217

 

Torhild Mørch Christoffersen Helsesøster 474 58 104 924 58 805
Reidun Woie Kleveland Prest 624 96 592 915 97 283
Tone Holte Ruskonsulent 456 33 158 975 20 154
Turid Torbjørnsen Kreftsykepleier 474 55 943 901 55 867
Synnøve Narjord   Virksomhetsleder NAV  620 23 872 97517502
Legevaktsentralen Tynset 116117
Lensmann Politi 62 53 90 00 02800


 

15.01.2018

HuskDPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Dette er et dialogmøte mellom pårørende og fagfolk.

Tilbudet er åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

Les hele invitasjonen  her:Invitasjon Møteplass vår 2018.

 

 

12.12.2017

Tolga kommune«Et godt lokalsamfunn for psykisk helse» er tema når Tolga og Os kommuner markerer Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober. På Tolga foregår det fra kl. 10 – 12 på møterom Blåfløyen ved Tolga omsorgstun.Det er mange som er plaget med psykiske problemer og lidelser som for eksempel demens, og som oftest blir pårørende og venner også berørt. Vi ønsker å sette fokus på pasienter og pårørende, men også frivillige organisasjoner og det sivile samfunnet i kommunene for å kunne bidra til utvikling av gode lokalsamfunn for psykisk helse. Det legges opp til noe informasjon med dialog om veien til et enda bedre lokalsamfunn for psykisk
helse. Se hele invitasjonen her

03.10.2016

Per Christian Ellefsen3.oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse med flott kulturkveld i Tronsalen ved NØVGS. Her vil elevene på musikklinja  på NØVGS underholde under navnet "Harmoni". Det er også en flott sjanse til å få med seg Per Christian Ellefsen som holder foredrag om temaet «FORDI LIVET FORANDRER SEG». Se hele invitasjonen her.

29.09.2016

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN- dag og markeres offisielt 10 oktober.  

 I Norge er Verdensdagen en informasjon og folkehelsekampanje.  

Årets tema i 2016 er Fordi livet forandrer seg.   

Årets kampanje fokuserer på endringer i livet og samfunnet, og hvordan disse endringene påvirker våre liv og vår psykiske helse. 

Den 10 oktober markeres av Mental Helse Ty-Al-To. Program for den kommer så snart vi har det klart og blir lenket til her: 

  

Årets arrangement er et samarbeid mellom Mental helse Ty, Al ,To, og NØVGS, psykiatri og psykiatri og rustjenestene i de nevnte kommuner  Os, Tolga ,Tynset Alvdal og Rendalen, helsestasjonen i Tynset og Alvdal og DPS-Tynset. Arrangemanget markere seg på NØVGS den 3 oktober.

26.08.2016

Et nettverk av bønder står nå klare til å hjelpe ved behov. Tolga er første kommune som har fått på plass "Bondens Nettverk", et nettverk som hjelper bønder ved personlige, helsemessige eller økonomiske problemer. -Dette skal være et lavterskeltilbud for bønder som kommer opp i problemer av en eller annen art. Det kan være skrantende økonomi, personlige problemer eller akuttsituasjoner som brann, ulykker eller dødsfall. Forskjellige kriser krever forskjellig kompetanse. Det er derfor vi har så bredde i nettverket, sier landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen. Se kontaktinformasjon for Bondens Nettverk i Tolga her: Bondens nettverk.

24.08.2016

PÅRØRENDE TIL RUSAVHENGIGE-Landsforeningen mot stoffmisbruk 

www.motstoff.no 

  

Nytt Prosjekt tilbud til  minoritetsetniske pårørende: 

http://www.motstoff.no/2016/08/18/tilbud-til- minoritetsetniske-parorende -av-rusavhengige/

 

Pårørendes rettigheter – Informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer 

 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/250/Parorendes-rettigheter-informasjon-til-parorende-av-pasienter-med-psykiske-lidelser-og-rusmiddelproblemer-IS-2145.pdf 

24.08.2016

PÅRØRENDESENTER I OSLO 

PIO-ressurssenter for psykiskhelse

Landsdekkende rådgivningstelefon 22 49 19 22

 

Lenke: www.piosenteret.no 

Lenke: pårørende tilbud i PIO senteret 2016 høsten 2016

24.08.2016

mental_helseVerdensdagen for psykisk helse markeres med workshop i Vidarheim søndag 19. oktober kl. 12.00 - 16.00. Det blir blant annet latteryoga, Qi gong og foredrag om hverdagsstress. Flere stands. Se hele programmet her.

14.10.2014

Mental Helse -logoBrukerstøtten til Mental Helse åpner dørene igjen fredag 29.august kl. 11. De som vil delta på Frisklivstrimmen møter opp kl. 10  i Peisestua på DPS.   Alle som vil, er hjertelig velkomne. Husk å ta med matpakke. Prat og sosialt samvær til kl 14. Se hele invitasjonen her.

22.08.2014

solPsykiatrien starter opp igjen friluftsgruppe, dette er lavterskel tilbud for alle! Psykisk helse er viktig for alle, for å holde den vedlike må vi også ta vare på vår fysiske helse. I oddetallsuker blir tilbudet for personer i alderen 18-35 år. I partallsuker blir tilbudet  for personer i alderen 36 +. Dette gjelder hver tirsdag fra kl 11-13. Oppstart: 22. april 2014. Oppmøte er på Malmplassen gjestegård, her blir det muligheter for å kjøpe seg en «forfriskning» eller «smakebit» før turen om noen ønsker det.

 

22.04.2014

Psykiatritjenesten minner om at de treffes alle hverdager fra kl. 08.00-15.30. helligdager på dagtid fram til 12.00- I helger og kvelder er de ikke til stede og det er ingen døgntjeneste.

29.11.2012

Psykisk helsetjeneste har flyttet lokaler til helseavdelingen, andre etasje i bankbygget. Telefonnummer er det samme som før, 62 49 65 46 eller 62 49 65 41.

21.05.2012

Kontakt helse

Legekontoret
Tlf: 62 49 65 01
Legevakt

Tlf:På dagtid hverdager: 62 49 65 02

Tlf: Utenom kontortid: 116117 eller 62 48 22 11
Helsesøster
Torhild Mørch Christoffersen
Mobil: 474 58 104

Folkehelsekoordinator
Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630

Psykisk helse 
mobil:474 76 118
NAV
Tlf: 55 55 33 33

Krisesenter
Tlf: 61 27 92 20
Tannlegen
Tlf: 62 47 40 50
Fysioterapeut
Toril Sæther
Tlf: 975 16 419
Asgeir Hilmarsen
Tlf: 958 69 028

Kreftsykepleier 

Turid Thorbjørnsen
474 55 943
Ruskonsulent
Tone Holte
456 33 158