Salg og skjenking av alkohol

VinglassRetningslinjene for salg og skjenking av alkohol i Tolga kommune er nedfelt i sentrale lover og forskrifter og alkoholpolitisk handlingsplan.

 

Kunnskapsprøve om alkoholloven
Styrere og stedfortredere av faste skjenke- og salgsbevillinger må ha bestått en kunnskapsprøve etter alkoholloven før bevillingen kan utøves. Prøven er obligatorisk. Prøven kan tas på kommunehuset. Husk forhåndsavtale.
I tillegg må styreren der det også serveres mat, ha bestått Etablererprøven (etter Serveringsloven).

For søknadsskjema se høyre marg.

 

 

Alminnelig skjenkebevilling 

 • Søknad om fast skjenkebevilling
 • Søknad om utvidet skjenketid
 • Skifte av styrer og stedfortreder
 • Tillatelse av midlertidig drift på tidligere bevilling
 • Fastsetting av skjenkegebyr
 • Inndragning av bevilling

Skjenkebevilling for enkeltanledninger 

 • Søknad om skjenkebevilling for åpne arrangementer eller påmeldingsarrangementer med varighet til og med 3 dager. Skjenkeavgift kr 500,-
 • Søknad om skjenkebevilling for lukkede arrangementer i et sluttet selskap med personlig inviterte gjester. Skjenkeavgift kr 200,-
 • Søknad om utvidet skjenkeareal og skjenketid for arrangementer med varighet t.o.m. 3 dager, for innehavere av faste skjenkebevillinger.

Eksempler på arrangementer som ikke er enkeltanledinger, og derfor ikke trenger søknad om skjenkebevilling:

 • Dersom det er et privat selskap / slutta lag der alkohol serveres som en del av kuverten
 • Bryllup
 • Bursdager, konfirmasjoner
 • Jubileer og lignende som arrangeres i leide lokaler med fast kuvertpris

I slike tilfeller er det en forutsetning at det ikke tas særskilt betaling/godgjøring for drikkevarene. Men dersom det selges alkoholholdig drikke fra en bar eller liknende, skal det være på plass en skjenkebevilling for dette på forhånd.

Myndighet til å fatte vedtak i enkeltanledninger er lagt til Rådmannen.

Hva er en Enkeltanledning ?

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicetorget.

Salgsbevilling for øl 

 • Søknad om salgsbevilling for øl
 • Skifte av styrer og stedfortreder
 • Tillatelse til midlertidig drift på tidligere bevilling
 • Fastsettelse av salgsgebyr
 • Inndragning av bevilling

Formannskapet har delegert myndighet til å behandle bevillingssaker for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer etter lovens § 1-12. Avgjørelsesmyndighet vedrørende søknad om utvidet salgs- og skjenketid er delegert til Rådmannen.

 

Utvidelse av skjenkeareal  

 • Midlertidig og fast utvidelse av skjenkeareal

Myndighet til å fatte vedtak i slike saker er lagt til Rådmannen. I søknader om fast utvidelse innhentes uttalelser fra Lensmannen og sosialkontoret før det fattes vedtak. I midlertidige utvidelser orienteres kun Lensmannen og sosialkontoret.

 

Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
15.12.2015

Kontakt helse

Legekontoret
Tlf: 62 49 65 01
Legevakt

Tlf:På dagtid hverdager: 62 49 65 02

Tlf: Utenom kontortid: 116117 eller 62 48 22 11
Helsesøster
Torhild Mørch Christoffersen
Mobil: 474 58 104

Folkehelsekoordinator
Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630

Psykisk helse 
mobil:474 76 118
NAV
Tlf: 55 55 33 33

Krisesenter
Tlf: 61 27 92 20
Tannlegen
Tlf: 62 47 40 50
Fysioterapeut
Toril Sæther
Tlf: 975 16 419
Asgeir Hilmarsen
Tlf: 958 69 028

Kreftsykepleier 

Turid Thorbjørnsen
474 55 943
Ruskonsulent
Tone Holte
456 33 158