Bilde12 - grønnsakswok

Vingelen barnehage ligger sentralt i Vingelen sentrum, i lokaler tilknyttet skolen.

Barnehagen har et stort, felles uteområde sammen med skolen, samt idrettsbane, lysløype, skog og gapahuk. Skole og barnehage har sambruk av gymsal og sløydrom.

Barnehagen har sin egen lavvo på uteområdet til museet, i gangavstand fra barnehagen. Barnehagen samarbeider med en gård i Vingelen om grønnsakhage.

 

 

 

Vingelen barnehage har to avdelinger- Ræbben (2-6 år) og Knøsen (1-2 år).  Begge avdelingene, i likhet med skolens klasserom, er oppkalt etter lokale fjelltopper. Barnehagen har åpningtid fra 07.00-16.30. Den er stengt i tre uker om sommeren.

                                                                                                                    
Virksomhetsleder er Ola Borgar Bakos.
Styrer: Liv Bjørnstad

 

Virksomhetsleder for Tolga kommunale barnehager, Astrid Moen, har ansvar for barnehageopptak og spesialpedagogiske tiltak.


Personalet teller 11 personer inkludert renholder.
Styrer og pedagogisk ledere har førskolelærerutdanning.

Leder i foreldreutvalget: Grim Jardar Aasgård
Leder i samarbeidsutvalget:  Ragnhild Bjørnerheim Hynne.
I barnehageåret 2016/2017 er det 29 barn i barnehagen.


Satsningsområder 2016/2017:
                         
Realfag og ute ellers er gjennomgående tema i år
                          JEG. 
                          Lek

 

Årsplan for Vingelen Barnehage 2017-2018

Nyheter

Babyer på babysangBarn som fyller ett år senest innen utgangen av august har rett til plass i en av kommunens barnehager fra august samme år.

Barn født i september, oktober og november får rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.

Jfr. Lov om barnehager § 12 a. Rett til barnehageplass er knyttet til hovedopptaket i den kommunen de bor.

23.01.2017

 

tolga_barnehager_dekorelement_farge_liten72dpiSøknadsfrist til hovedopptaket for plass i barnehage er 1.mars 2017. Barnehagene starter nytt barnehageår 15.august. Alle barnehagene har felles søknadsskjema, både papir- og elektronisk skjema.

Søknaden sendes Tolga kommune, 2540 Tolga 


Disse må levere ny søknad:
      Nye søkere
      De som ønsker endring av barnehageplassen  

 

Søknadsskjema barnehageplass (pdf)
Søknadsskjema barnehageplass (Word)

Søknadsskjema elektronisk 
Informasjon - søknad om barnehageplass  

Barnehagevedtektene 


 

 

23.01.2017

Tolga barnehageIngen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin, for en barnehageplass. I 2016 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner pr. år. Foreldrebetalingen er i tillegg begrenset av maksimalprisen. Pr. 1.januar 2016 er maksimalprisen 2 655 kroner per måned, prisen for deltidsplass har økt tilsvarende. Disse bestemmelsene er i henhold til «Forskrift om foreldrebetaling i barnehage».

06.06.2016

Tolga barnehageTolga kommune, de ansatte og ledelsen i barnehagene er opptatt av å skape god kvalitet i barnehagene. Det foregår nå en brukerundersøkelse blant foreldre/foresatte som har barn i de tre barnehagene i Tolga kommune. Det er viktig at så mange som mulig svarer for at vi skal få et godt bilde  av hvordan brukerne ser på barnehagetilbudet som gis i kommunen. Svarfrist mandag 18. mai

13.05.2015

Tolga barnehageSøknadsfrist til hovedopptaket for plass i barnehage er 1.mars 2015. Barnehagene starter nytt barnehageår 15.august.

Alle barnehagene har felles søknadsskjema, både papir- og elektronisk skjema. Viser til informasjon om barnehagen, vedtekter og opptakskriterier på hjemmesiden. Klikk for å lese mer.

02.02.2015

tolga_barnehager_dekorelement_farge_liten72dpiSøknadsfrist til hovedopptaket for plass i barnehage er 1.mars 2014. Barnehagene starter nytt barnehageår 15.august. Alle barnehagene har felles søknadsskjema, både papir- og elektronisk skjema. Nytt av året er at det kan søkes elektronisk. 

Søknaden sendes Tolga kommune, 2540 Tolga 

21.02.2014

Barn leker på pallerSøknadsfristen for barnehageopptak 2013/2014 er 1. mars 2013. Hovedopptaket er fra 15.august. Søknadsskjema fås i barnehagene, servicetorget eller her på kommunens nettside. Barnehageplass. De som ønsker et annet barnehagetilbud enn det de har i dag, må søke på nytt.

21.02.2013
Klovnen knut klokkespill

Latteren satt løst både hos barn og voksne da Klovnen Knut i dag besøkte Tolga bibliotek. Rundt 60 barn og en god del voksne fikk en veldig så festelig stund med klovnerier og ablegøyer. Publikum ble engasjert på ulike vis, og det var veldig stas å få komme fram på scena.

25.10.2012
12 barn leker

Vingelen barnehage, avd. Sumundsjordet har lagt ut nye bilder fra barnehagehverdagen. Her ser vi blide unger som får være med på alt fra å gi drikke til lam, være med på lesestund og utelek til besøk i grisebingen.
Nye glimt fra barnehagehverdagen

05.07.2012

Det er nå utfakturert SFO og barnehage for juni mnd. De som ble berørt av streiken har fått sin faktura redusert med de timer/dager barna mistet i forhold til dette. Dette fremgår av fakturaen.

11.06.2012
2012 Barnehagetreff 023

I dag har det vært arrangert barnehagetreff i Vidarheim. Alle de tre barnehagene viste fram det de hadde jobbet med kulturskolen i vinter. Temaet var musikkeventyr og sirkus. Invitasjon gikk ut til foreldre og besteforeldre, og de møtte villig opp. Etterpå ble det avholdt besteforeldrekaffe.

15.05.2012
Tolga barnehage

Fra mars 2012 gjelder nye vedtekter for Tolga kommunale barnehage.
Vedtatt i Tolga kommuenstyre 23. februar 2012. Vedtektene

07.03.2012
Åpning 5

Denne uka ble det avholdt offisiell åpning av den nye barnehagen i Vingelen. Nå frister de ny tilværelse i lyse og lekre lokaler. Arealmessig romslighet er stikkordet for den nye barnehagen hvor Mats Berg har vært arkitekt.

25.01.2012

matlagingI dag kl. 13.30 åpner nye Vingelen barnehage. da blir det snorklipping ved ordfører.

Inne blir det flere kulturinnslag : Sang og musikk fra barnehagen sammen med kulturskoleelever på skolen. Foreldrerådet stiller med champagnebrus og enkel festmat. Guiding i lokalene!

23.01.2012
gutt og jente leser

I barnehagene i Tolga er det lånt ut nesten 1000 bøker gjennom Boktrasprosjektet siden prosjeketets oppstart i februar 2011. Etter to runder med bokkasser fra biblioteket, er økningen på hele 42%. Bøkene er også mye i bruk i barnehagehverdagen.

05.01.2012
Barnhagepersonell på kurs

Tirsdag 1.november var det planleggingsdag for personalet i Tolga kommunale barnehage hvor Tove H Tronstad fra Lions holdt kurset «Det er mitt valg». Dette var et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. Dagens program var både teoretisk og praktisk. Med mye lek og gøy.

08.11.2011
Menn i barnehagen

I "Plattform for oppvekst og læring i Tolga kommune 2009-2019"står det at det skal være et målretta arbeid for å rekruttere mannlige medarbeidere i kommunens barnehager og skoler. I Vingelen barnehage er vi på god vei!

10.10.2011
Lek

Regjeringen.no skriver på sin nettside at Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rapport om tidlig barnehagestart. Et av hovedfunnene er at tidlig barnehagestart ikke er skadelig for barn flest.

30.09.2011
Mor leser for barn

Nå er det satt ut nye samlinger med Boktras-bøker i barnehagene. Boktras er et lesetimulerende prosjekt som handler om bøker i bruk i barnehagehverdagen. Det er også plassert ut boksamlinger på alle barnehageavdelingene som gir barnehagens brukere muligheter til å låne med seg bøker hjem ved henting.

09.09.2011