Plan og teknisk

Gjennom planer og arealplaner ønsker kommunen å styre utviklingen i Tolga. Plan og teknisk har ansvaret for bl.a kommuneplan, areal-og reguleringsplaner.

Tolga kommune er en del av et interkommunalt kartsamarbeid i Nord-Østerdalen. Dette er et nyttig verktøy hvis man har behov for data om egen eiendom, naboeiendom, tomtestørrelser, avstander, skrive ut kartutsnitt eller se på flyfoto. Link til karttjenesten finner du her.  

 

May Irene A.Løseth  er leder for plan og teknisk. Hun treffes på tlf 62 49 65 16.

 

For generell veiledning kontakt Servicetorget tlf 62 49 65 00.

 

Informasjon om planprosesser og planer: 

 

Reguleringsplaner og arealplaner Planprogram til offentlig ettersyn

 

 


 

 

 
 
 
Publisert av: Ellen Vibeke Nygjelten
20.05.2014

Klart for dag 2 på turneplanen for kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ligger nå ute til høring, og for Tolga kommune er det viktig å få inn flest mulig innspill i høringsperioden.

Derfor vil kommuneplanlegger May Irene Arnevik Løseth og ordfører Ragnhild Aashaug ut på en turne rundt i kommunen. Tolga rundt – i 2 dager.

Vi tar frem noen nye hovedretninger i planen, og ønsker å komme i dialog med flest mulig om tiltak som er viktig for dere.

Derfor håper vi på å treffe mange på vår «mini-turne», og at nettopp du tar deg tid til en liten prat!

Turnedatoene blir 1. og 11. juni, og programmet blir som følger:

 

 

11. JUNI:

Kl 0800 – 0900                   Mårråskaffe hos Tolga Næringspark med fokus på klyngeutvikling. Daglig leder Frank Vidar Harstad er vertskap. Næringsdrivende som arbeider i eller for klynger inviteres til en diskusjon om hva som er viktige kommunale rammebetingelse for at slike klynger skal kunne utvikles.

 

Kl 1000 – 1300                   Hva er viktig for sentrumsutviklingen på Tolga, og hvem har ansvaret for hva? Runde rundt i sentrum. Vi har med oss noen spørsmål knyttet til temaet, med en utfordring til handelsstand og innbyggere i Tolga om å komme med innspill.

 

Kl1930 – 2100                    Bunåva: Vinnilsburger og rock n’roll i bygda skapes av de som bor der. Vi møter deltakere med engasjement og glød for samfunnsutviklingen. De har opprettet ei gruppe som jobber med «Vingelen om 10 år», og de vil fortelle om sitt arbeid og sine tanker. Diskusjon om hvilke forventninger de har til kommunen og hva som er viktigst å prioritere.
Sted: Bunåva

 

Publisert av: Linn-Kristin Ydse Høsøien
10.06.2015

Kontakt tekniske tjenester

Vei og vedlikehold bygg:  

Hallvard Urset
Tlf: 481 16 318

Brann:
MHBR:  

Tlf. 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 959 29 121
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
(kl. 09.00 - 15.00)

Tolga vannforsyning
Tlf: 62 49 65 00

Hodalen vannverk:
Tlf: 62 49 60 14

Vingelen vannverk:
Tlf: 62 49 45 11

Øversjødalen vannverk
Tlf: 62 49 62 28

Helgesbekken (Eid)  

Tlf: 62 49 46 35
Tolgen vannverk (Hauan)
Tlf: 62 40 42 08