Kyr beiter

 

 

Landbruket i Tolga har en sterk posisjon med mye seterbruk og utmarksbeite. Med en utvikling av større enheter, løsdriftsfjøs og større buskaper kan det bli en utfordring å bruke setra på tradisjonell måte med mjølkeku i utmark. Her er beiteorganisering og samarbeid viktig. Utmarksbeite er en viktig ressurs for næringa. Ved å hente flere fôrenheter fra utmarka vil mer dyrka areal kunne utnyttes til fôrproduksjon og skape et bedre økonomisk grunnlag.

 

Aktuelle dokumenter om beitebruk, seter og utmark: 

 

Ordning for Vingelen sogn Slutning i jordskiftesaken i Båvola Ny organisering av beitebruken i Vingelen

Nyheter

Kommunevåpen med riktig bakgrunn

 

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark.

 

Husk søknadsfrist: 1. oktober 2016 

02.08.2016

UtropstegnDen siste tiden har det kommet opp noen spørsmål knyttet til bruk av piggtråd i gjerder i utmark. I Tolga er det ikke gjort vedtak om strengere retningslinjer enn det som framgår av lovverk og forvaltningspraksis. Bruk av piggtråd er imidlertid ganske strengt regulert i utgangspunktet.

01.09.2015

blomstereng120jpgLandbruksdirektoratet utlyser prosjektmidler til utviklingstiltak, og fristen nærmer seg. Landbruksdirektoratet skriver på sine nettsider:

 

"Utviklingstiltakene skal bidra til å nå målet om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. Tilskudd kan gis til å gjennomføre prosjekter som bidrar til kunnskapsutvikling og til å redusere barrierer knyttet til økologisk produksjon og marked. Midlene til utviklingstiltak innen økologisk landbruk avsettes over jordbruksoppgjøret hvert år. Rammen for nasjonale utviklingsprosjekter er 15 mill. kroner i 2016. Tilskudd kan gis til organisasjoner og foretak.

  

Fristen for å søke tilskudd for 2016 er 15. september 2015."  

 

Les mer om utviklingstiltak og kriterier her.

 

 

28.08.2015