Utbyggers kommentarer og svar om kraftutbygging

OpplandskraftUtbygger (Opplandskraft DA) har nå gitt en rekke kommentarer og svar på høringsuttalelser til konsesjonssøknaden om Tolga kraftverk. NVE har spesielt bedt om kommentarer på mangler i konsekvensutredningen og eventuelle krav om tilleggsutredninger. Her er utbyggers kommentarer til høringsuttalelsene: kommentarer til høringsuttalelsene, vedlegg til kommentarene: vedlegg, konsekvenser for naturtyper, flora, fugl og pattedyr: biologisk mangfold og tilleggsutredning av støy, støv og rystelser: støy og rystelser.

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
24.02.2014