Hus som bygges

 Tolga kommune har i perioden 2012 til 2014 vært med på satsinga «Økt boligbygging i distriktene». Tolga har vært en av 12 kommuner, og den eneste fra Fjellregionen.

 

Intensjonen med satsinga var å stimulere til økt boligbygging i distriktene, og å bidra til å stimulere prisutviklingen i markedet.  Hovedutfordringen har vært, og er fremdeles, et stort gap mellom byggekostnader og annenhåndsverdi på boligen.

 

De økonomiske stimuleringene har vært tilskudd til:

  • Bygging av utleieboliger. Her har det vært gitt tilskudd på 15% av kostnaden
  • Direkte støtte til private boligbyggere. 200.000 pr enhet, uavhengig av kostnader

Totalt i tre-årsperioden har det i Tolga blitt innvilget støtte på  ca. 6 mill.

 

Satsinga har, naturlig nok, vært populær i alle de 12 kommunene.

 

Husbanken har hatt en årlig ramme for satsinga. Kampen om kronene har vært stor!  Dette førte til at de siste midlene ble oppbrukt tidlig i 2014, og vi måtte foreta en streng prioritering av de siste midlene. Etter samråd med Husbanken valgte vi da å prioritere støtte til bygging av utleieenheter. Dette var også i samsvar med den opprinnelige tanken bak satsinga, nemlig «å skaffe flere utleie-boliger i Distrikts-Norge».

 

I tillegg til de økonomiske midlene, så har satsinga ført til en bevisstgjøring rundt kommunens boligpolitikk.

 

Tolga kommune vil fremover sette enda sterkere fokus på boligbygging. Uten gode og varierte boliger, så øker ikke folketallet!

 

 

Nyheter

bolystNytt husvære i Tolga sentrum?

Ny leilighet?

Bygge egen bolig ?
 

 

Ta deg en tur til Tolga Handelssenter
onsdag den 23.mars kl 10 – 12.

Se hele invitasjonen her.

20.03.2016

PonyMaker_HammerTolga kommune har i perioden 2012 til 2014 vært med på satsinga «Økt boligbygging i distriktene». Tolga har vært en av 12 kommuner, og den eneste fra Fjellregionen.

Intensjonen med satsinga var å stimulere til økt boligbygging i distriktene, og å bidra til å stimulere prisutviklingen i markedet.  Hovedutfordringen har vært, og er fremdeles, et stort gap mellom byggekostnader og annenhåndsverdi på boligen.

08.10.2015

vetlåsenDenne utsikten kan bli din!

Vurderer du å flytte hit? Da må du slå til nå! Tolga kommune auksjonerer bort en boligtomt i Vetlåsen boligfelt i Vingelen under auksjonen på markedsdagen.

Vingelen er ei bygd i fullt driv med økt tilflytting og som tar godt imot sine tilflyttere.

I tillegg kan du søke på tilskudd for bygging av bolig. Les mer om auksjonen her.  

 

 

17.07.2014

Tolga kommuneFor å stimulere til økt boligbygging  har Tolga kommune tilskuddsordningen «økt satsing på boligbygging i distriktene», der det kan gis et direkte økonomisk tilskudd.  På denne bakgrunn ønsker Tolga kommune å komme i dialog med aktuelle entreprenører/utbyggere som ser mulighetene i Tolga. For nærmere informasjon, ta kontakt med ordfører Ragnhild Aashaug (970 40 929) eller Knut Sagbakken (Tlf 95 16 29 45). Les mer om ordningen her

 

 

 

27.02.2014

Boligetablering i distrikteneTolga kommune er som en av tolv kommuner med på satsinga «Økt boligbygging i distriktene». Ordningen startet opp i 2012.  Tolga har hittil fått tildelt ca. 3 millioner kroner for viderefordeling til utleieenheter og eneboliger.  Vi går nå inn i det siste året med ordningen.  Søknadsfristene i 2014 vil være 20. mars og 20. september. Prioriteringene er de samme som ved tidligere utlysning. Søknad sendes Tolga kommune og må inneholde tegninger, kostnadsoverslag og fremdriftsplan. For nærmere info om ordningen, kontakt ordfører Ragnhild Aashaug (tlf. 970 40 929) eller Knut Sagbakken. (tlf. 95 16 29 45).

18.02.2014

Tolga kommuneVi går nå inn i det siste året av den tre-årige satsingen. Søknadsfristene i  2014 vil være 20. mars og 20. september. Også i år ber vi om at flest mulig benytter seg av den første fristen. Ut på høsten kan pengesekken være tom! Nye utleieenheter vil fortsatt ha prioritet, men vi støtter også nye privatboliger (som tidligere). For mer informasjon, følg med på hjemmesida eller ta kontakt med Knut Sagbakken.

 

 

03.02.2014

Hus som byggesAlle interesserte inviteres til åpent frokostmøte med fokus på boligbygging, fredag 7. februar kl. 08.00 – 09.30 på Malmplassen Gjestegård. Tema for møtet er boligbygging i Tolga kommune. Tolga kommunes deltagelse i prosjektet «Boligetablering i distriktene» er inne i sitt siste år og møtet vil se på hva har vi fått ut av det, og hva gjør vi videre? Prosjekter for 2014, hvilke prosjekter/ideer finns? Hva kan kommunen bidra med?  Vi inviterer spesielt bygningsentreprenører, eiendomsutviklere og boligbyggere til å møte.  Vi sees på frokostmøte! 

29.01.2014

BoligbyggingTolga kommune er som en av tolv kommuner med på regjeringas satsing på økt boligbygging i distriktene.  Ordningen startet opp i 2012.  Tolga har hittil fått tildelt nesten 3 mill for viderefordeling til utleieenheter og eneboliger. Denne gangen utlyses midlene med  ekstra vekt på utleieenheter. Søknadsfrist:  25. september 2013 

29.08.2013

BoligbyggingEtter søknadsrunden i vår vedrørende «Boligetablering i distriktene» innstilte Formannskapet i sitt novembermøte den 8. november på at nybygg av privatboliger og utleieboliger skulle prioriteres. For utleieboliger anbefalte vi å følge makssats for tilskudd på inntil 15%, mens for private boliger foreslo vi en flat sats på 200 000,- kr. Det fikk vi gjennomslag for fra Husbanken!

11.12.2012
Husbygging

HURRA! Tolga kommune er plukket ut til å delta i den treårige satsingen fra kommunal- og regionaldepartementet «Boligetablering i distriktene». Hovedmålsettingen for Tolga med å delta i dette prosjektet er å få mer fart i boligbyggingen, og å få frem flere attraktive utleie-enheter. 

23.04.2012

Kontakt Bolig og eiendom

Byggesaksbehandler: 

Tore Skjøtskift

Tlf: 62 49 65 18
Renovasjon:
Fias
Tlf: 62 49 48 00
Brann og feiing:
MHBR

Tlf: 62 43 32 20
Kommunalteknisk vakt:
Tlf: 95 92 91 21
Eiendomsskatt:
Hallvard Urset
Tlf. 62 49 65 00
Tolga vannforsyning: 
Tlf:95 92 91 21
(Kommunalteknisk vakt)