EspenHeitmann10x15Espen Heitmann er ansatt som folkehelsekoordinator. Han har tilhold på kommunehuset og kan treffes på telefon: 902 616 30.

 

 

 Velkommen til den store folkehelsedugnaden!

 

Aktuelle lenker om folkehelse
Fylkesmannen Folkehelseinstituttet Fylkeskommunen Miljørettet helsevern
Norgeshelsa Selvhjelp Folkehelsestrategi 2014-2017 Aktive innbyggere

Nyheter
Vaksine
  • Onsdag 18. oktober 2017 mellom kl. 09 og 11.00
  • Onsdag 1. november 2017 mellom kl. 13 og 14.30
  • Det er ikke nødvendig med timebestilling.

Vennligst ingen timebestilling og reseptbestilling i tidsrommene for vaksinasjon.
Vaksinasjon anbefales for gravide fra 12. svangerskapsuke, alle som er fylt 65 år,
og personer med kroniske og/eller alvorlige sykdommer.

 

For nærmere informasjon: Se www.fhi.no/influensa.

16.10.2017

FYSAK_logo tolgaDet blir ingen fysak-trim onsdag 15.mars.

13.03.2017

FYSAK_logo tolgaDet blir ikke dame-/fysaktrim i skolens vinterferie i uke 8. Fortsetter som vanlig  onsdag 1/3.

16.02.2017

Føtter som går turÅ skrive navnet sitt i Fysak-bøkene er smart. Da er du med i trekningen av gavekort.

Tolga helselag har nå trukket ut hvem som får gavekort på G-sport denne gangen, og de heldige vinnerne er Otto Engebakken som har vunnet et gavekort på kr 1000,-og Even Leinan Lund som har vunnet et gavekort på kr 500,- Vi gratulerer!

 

13.01.2016

faksimile rettenTorsdag 17. desember åpnet Lyngmostuan, omsorgsleiligheter i bokollektiv, ved Tolga omsorgstun. Kommunen håper de nye omsorgsboligene utfyller et allerede godt omsorgstilbud i kommunen, slik at vi kan gi innbyggerne et tilbud tilpasset den enkeltes behov. Ut fra åpningen å dømme har vi i alle fall fått en god start, med fornøyde beboere, ansatte og utbyggere.

22.12.2015

blåbær2 - liteElevene ved Vingelen skole deltatar i høst på «Beintøft». Dette er en nasjonal konkurranse arrangert av Miljøagentene. Formålet med konkurransen er å engasjere norske elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Det er mange gode grunner for å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Det er klimavennlig, mindre bilkjøring = mindre CO2-utslipp. Det er bra for helsa, vi får rørt kroppen og «lufta» hodet før en dag på skolebenken. Mindre biltrafikk gir også en tryggere skolevei.

Konkurransen foregår fra 16.september til 13.november og vi oppfordrer alle til å være med å være «beintøffe» 

For mer informasjon, se infosider: http://beintoft.no 

29.09.2015

Blomster fra HagelagetNår folk samles til plantedugnad ved omsorgstunet, så er det et sted for trivsel, samarbeid og hverdagsrehabilitering. Her samles beboere, ansatte og pårørende for å delta, hver på sin måte. Resultatet er en trivelig dag, og en hage med planter som gir trivsel hele sommeren.

28.07.2015

Øversjødalen - så kakeMinst 17 personer besøkte Øversjødalen IL’s åpningsarrangement på «Friluftslivets år 2015» i Øversjødalen, lørdag 31. januar. Ikke verst tatt i betraktning at NM på ski både holdt folk foran TV’n og trakk andre til Røros. Ved Øversjødalen samfunnshus var stemningen god; Stille, ørlite snø i lufta og noen minusgrader. Rammen var satt for fysisk aktivitet, sosialt samvær, god mat og bålkaffe. Livet kan være herlig i friluft!

09.02.2015

Ski - ØversjødalenØversjødalen IL arrangerer lysløyperenn og konkurranser i friluft lørdag den 31. januar fra klokken 12:00. Dette er en fin anledning for bygdefolket til å møtes i sosialt samvær med medbrakt grillmat og servering av kaffe og kaker ute i det fri.

23.01.2015

Bård Kristiansen og Trond Lund (2)Gratulerer Tolga Idrettslag! Når man vinner en dugnadsgave i konkurranse med 115 andre kandidater, da blir det lagt merke til. Slå dere på brystet og vær stolte, det er vel fortjent!

12.12.2014

Kjøkkenpersonalet med fersk bakst- Fra venstre Sissel Hegset og Vigdis Johansen«Tolga dyrker måltidet» - også i omsorgstjenestene. Fredag 21. november arrangerte Tolga Omsorgstun fagdag for alle ansatte innen pleie og omsorg, og noen inviterte frivillige. Temaet var mat og omsorg, og målet økt livskvalitet og matglede blant beboere og brukere av tjenestene. Kjøkkensjef Nils Terje Tangnes, ved Steffensrud Rehabiliteringssenter på Vestre Toten, var foredragsholder og inspirator for anledningen.  Små endringer i rutiner gjør det mulig å tilby næringsrike mellommåltider til de som trenger det. Hva med en smoothie på døra når hjemmetjenesten kommer? Bevissthet kan gi muligheter for mer ro rundt måltider og mer tid sammen med brukerne. Små appetittvekkende grep gjør maten mer fristende, og helgemåltidet bør kanskje være noe ekstra, med stett-glass og servietter?

28.11.2014

Mjølkesyra StepDet var stappfullt i det nye treningssenteret da det ble offisielt åpnet av ordfører Ragnhild Aashaug 15. oktober. En flott blanding av spenning og entusiasme preget de fremmøtte, og de første svettedråpene piplet villig frem under prøvetimer på step, crossfit og spinning. Tolga kommune gratulerer Tolga idrettslag med dagen, og ønsker lykke til med drifta. Etter fremmøtet på åpninga å dømme er det et etterlengtet tilskudd til aktivitetstilbudet i kommunen.
Lenke til Mjølkesyras nettsider her

21.10.2014

FysakHedmark fylkeskommune har blitt tildelt kr. 900 000 fra Helsedirektoratet.

Midlene skal etter søknad tildeles frivillige organisasjoner, lag og foreninger som vil gjennomføre tiltak for å øke hverdagsaktiviteten i befolkningen. Tiltakene skal ha fokus på grupper som er lite fysisk aktive, herunder også barn og unge som faller utenfor de ordinære idretts- og aktivitetstilbudene. Informasjon, retningslinjer og søknadsskjema ligger på fylkeskommunens nettside: www.hedmark.org/folkehelse 

Søknadsfrist: fredag 23.mai 2014. Hvis søknaden ikke kan ferdigstilles til 23. mai, kan detaljene ettersendes innen en uke. 

 

22.05.2014

aktivitetsdagFrivilligsentralen, Pensjonistforeningen og Eldrerådet inviterer til «Verdens aktivitetsdag» i Sætershallen fredag 9.mai kl.11.30. Se program her.

 

30.04.2014

Tolga kommune gratulerer frivilligheten i Vingelen med «Full fres for folkehelsa». Det ble en dag med muligheter for store og små, - en dag for å lære, være i aktivitet og med trivsel i sosialt samvær.  Her var det noe å hente for alle som ønsket det.  

22.04.2014

mann hopper folkehelsemidlerKommunestyret i Tolga vedtok den 27. mars strategisk folkehelseplan for perioden 2014- 2017. Strategien skal peke ut retninger for arbeidet og utfordre folk på hvordan de kan bidra til en bedre folkehelse for seg selv og folk rundt seg. 

Dette er den første folkehelseplanen for Tolga, men folkehelsa er ikke ny selv om folkehelsekoordinatoren er det. Det har foregått og foregår allerede mye godt folkehelsearbeid. - Kanskje kan vi oppnå enda mer i fellesskap, ved å finne felles mål og synergieffekter, tror folkehelsekoordinator Espen Heitmann.

Hele planen kan du se her.

04.04.2014

mann hopper folkehelsemidlerVingelen slår et slag for folkehelsa lørdag 5.april. I Fjellheim blir det mange spennende treningstilbud og foredrag med sunnhet og bevegelse i fokus. Alt er gratis! Se hele programmet her: folkehelsedag 5.april.

27.03.2014

mann hopper folkehelsemidlerI kommunebudsjettet for 2014 er det satt av 50.000 kroner til folkehelsetiltak, som lag og foreninger kan søke på. Inntil 30. 000 kroner av disse midlene deles ut i vår, med søknadsfrist den 1. april. Gode ideer ønskes velkommen! Retningslinjer og informasjon er nå oppdatert, det var beklageligvis noen feil i den tidligere versjonen av retningslinjene. Oppdatert informasjon kan du se her.

04.03.2014

Rigmor og Stein2Tolga kommune har undertegnet partnerskapsavtale med Tolga Frivilligsentral. Gjennom samarbeid ønsker kommunen og Frivilligsentralen å spille på lag til beste for innbyggerne i kommunen. En slik avtale har vært et ønske fra begge parter. I en kommune som Tolga er svært mye av det som skjer avhengig av frivillig arbeid. Sammen med andre lag og foreninger gjør Tolga Frivilligsentral en formidabel innsats, som utfyller kommunens tjenester. Blant annet i forbindelse med satsingen på folkehelse i Tolga blir Frivilligsentralen en svært viktig samarbeidspartner. Ved å samarbeide tettere kan innsatsen rettes inn mot bedre folkehelse og livskvalitet for enda flere.

23.01.2014

SkjemaDersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økonomisk støtte til dette.  Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Tilskuddet er en offentlig støtteordning som kan bidra til at du kan bli boende i boligen din, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Kontakt Torgeir Ryen i Nav Tolga for mer informasjon.

27.11.2013

Mann som hopper i en engHelse- og omsorgsdepartementet har utgitt en strategi for forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft. Ambisjonen er at strategien skal bidra til at vi i Norge når målet om 25 prosent reduksjon i for tidlig død av disse folkesykdommene før 2025,slik dette målet er nedfelt i Meld. St. 34 (2012-2013) Les mer...

24.10.2013

Kontakt helse

Legekontoret
Tlf: 62 49 65 01
Legevakt

Tlf:På dagtid hverdager: 62 49 65 02

Tlf: Utenom kontortid: 116117 eller 62 48 22 11
Helsesøster
Torhild Mørch Christoffersen
Mobil: 474 58 104

Folkehelsekoordinator
Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630

Psykisk helse 
mobil:474 76 118
NAV
Tlf: 55 55 33 33

Krisesenter
Tlf: 61 27 92 20
Tannlegen
Tlf: 62 47 40 50
Fysioterapeut
Toril Sæther
Tlf: 975 16 419
Asgeir Hilmarsen
Tlf: 958 69 028

Kreftsykepleier 

Turid Thorbjørnsen
474 55 943
Ruskonsulent
Tone Holte
456 33 158